مسابقات گاوبازی (سنت فرمین) در اسپانیا – ستاره ونک

در ضمن در گاوداری های درجه یک و آخرین نسل ها، سیستم مسقف داریم و گاوها در داخل آن هستند و یک تهویه ویژه وجود دارد. نسبت گاو­های خیلی چاق و خیلی لاغر با تغییر سیستم نگهداری تغییری نمی­کند. به دليل عضلانى بودن و استعداد چاق شدن گاو و توليد زياد شير بيش از نياز گوسالهٔ خود بشر توانست علاوه بر انجام کارهاى زراعى در موارد مختلفى از حيوان استفاده بکند. با پيشرفت تمدن بشرى و هرچه بيشتر مشخص شدن اهميت زراعت در زندگي، گاو بهخاطر داشتن استعداد زياد در انجام کارهاى کشاورزى (شخمزنى، باربرى) در زندگى روزمره افراد موقعيت بهخصوصى يافت و با بهکارگيرى اين حيوان در امر زراعت و بيشتر شدن محصولات و توليدات زراعى در زندگى مردم تحول بزرگى بهوجود آمد و بشر توانست با زياد توليد کردن محصولات زراعى در رفاه بيشترى زندگى کند.

تنظیم عمق کار: مشابه گاوآهن برگرداندار تنظيم عمق با تنظيم بازوهاي کششی پایین انجام ميشود. شاخصهای فنی عملکرد وضع مدیریت گاوداری را از جنبه های تغذیه و تنظیم جیره غذایی ، تولید شیر ، اصلاح نژاد گله ، پرورش گوساله و… 1- نکته بسیار مهم درساخت کنسانتره، نظارت و تنظیم فرمول آن است. در همين اوان اقوام بشرى بدون دانستن اهميت و ارزش غذائى شير آن را بهعنوان يکى از بهترين مواد غذائى مورد استفاده قرار مىدادند. گاو شيرى حيوان عادتپذيرى است روى اين اصل تغيير در کارهاى روزمرهاى که در مورد حيوان انجام مىگيرد مثل تغيير ساعات شيردوشى يا عوض شدن شيردوش سبب کاهش توليد شير خواهد شد.

انتخاب گاو بهطور مستمر صورت مىگرفت و با افزايش جمعيت و زياد شدن دانش و اطلاعات افراد نياز روزافزون به توليدات گاو، رفتهرفته انتخاب گاو بهصورت جهتدار درآمد و اين انتخاب و اصلاح گاو تا جائى پيش رفت که سبب بهوجود آمدن تيپ و نژادهاى مختلفى در اين حيوان شد. در رکوردگيري، دفعات جفتگيرى به ازاء يک بار آبستن شدن، رکورد سلامتى افراد گله، کارهاى خريد و فروش، تماماً بايد تثبيت شوند.

گاو شيرى بايد هر روز در طول هفته به مرتب ۲ يا ۳ بار دوشيده شوند. بهتدريج ارزش اقتصادى اين حيوان روزبهروز زيادتر شد بهطورى که اساس کشاورزى قرار گرفت و در آسياى مرکزى واحد اقتصادى بهشمار مىرفت و شاخص دارائى اشخاص و اقوام بود و ثروت هر فرد يا هر قبيله يا هر جامعه را از روى تعداد گاوهاى آنان قياس مىنمودند و بقيه اموال و دارائىها را از روى گاو اندازه مىگرفتند. تقاضا براى شير در هر جامعهاى به تعداد جمعيت، قدرت خريد مردم و مصرف سرانه شير هر فرد در آن جامعه بستگى دارد.

با زياد شدن جمعيت و افزايش تقاضا براى شير و گوشت گاو، عدهاى از مردم بهجاى زراعت به چوپانى و پرورش گاو روى آوردهاند، اين دسته از مردم بهصورت کوچ زندگى مىکردهاند و براى تهيه علوفهٔ مورد نياز گلهٔ خود همواره در حرکت بودهاند. ۴. مورد علاقه شخص دامپرور باشد. سرمايه لازم براى گاوهاى شيرى زياد است، و جهت موفقيت در اين امر، شخص بايد صبور بوده و اطلاعات لازم جهت اين کار را داشته باشد. ۳. قبل از شروع به اين کار شخص بايد از تجربه خوبى برخوردار باشد.

سود حاصل از گاودارى بستگى به قيمت علوفه و ساير هزينهها دارد. نتایج حاصل نشان دهنده افزایش معنی­دار مس و روی سرم متعاقب استفاده از مکمل خوراکی حاوی این عناصر بود. بدون مجوز بهداشتی، امکان راه اندازی و بهره برداری از واحدهای نام برده، میسر نیست. معمولاً سه هفته قبل از قوچ اندازی درگله از کنسانتره دامی به منظور بالا بردن میزان بره زایی میش استفاده می شود که به این عمل فلاش کردن (فلاشینگ) می گویند. ۲. از فروش شير در طول سال يک درآمد ثابت حاصل مىشود.

استخوان های گاو وحشی را نیز می ساییدند و به شهرهای شرقی ایالات متحد امریکا می فرستادند که به منزلۀ کود برای حاصل خیز کردن زمین به کار می رفت. گاوهائى که بهعنوان نژاد شيرى پرورش داده مىشوند در اثر انتخاب و اصلاح آنها بهمدت زمانى طولانى در جهت توليد بيشتر شير بهوجود آمدهاند. بدین صورت کم کم نژاد گاو هلشتاین توانست جایگاه محبوب خود را در میان گاو های لبنی در ایالات متحده پیدا کند و در کل دنیا محبوب شود. براساس نتایج حاصل از طرح آمارگیری گاوداریهای صنعتی کشور در سال 1392، تعداد کل گاوداریهای صنعتی کشور 25353 واحد با ظرفیت 3264593 رأس است.

هند بیشترین تعداد گاو در جهان را در اختیار دارد، حدود ۲۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ برابر با ۲۸٬۲۰٪ از کل جمعیت گاوهای جهان در این کشور زندگی میکنند. جمعیت گاوهای جهان در حدود یک میلیارد راس میباشد که در حدود نصف آنها یعنی پانصد میلیون راس از نژاد هلشتاین و مابقی از سایر نژادها هستند. اسیدوز شکمبهای نیمه حاد (SARA) به عنوان دورهای از کاهش pH شکمبهای در حدود 5.5 – 5 که بین حاد و مزمن قرار دارد عنوان میشود. سالن شيردوشى و طويله بايد تميز نگهداشته شوند، در گاودارىهائى که گاوها بهصورت بسته نگهدارى مىشوند، در زمستان بايد همه روزه در ساعاتى که گاوها در بيرون هستند مدفوع تميز بشود.

واژه گاو در اوستا علاوه بر معنی معمول، به صورت اسم جنس بر همه چارپایان مفید اطلاق می گردد. با زياد شدن جمعيت و هرچه بيشتر مشخص شدن ارزش غذائى شير و تقاضاى زياد براى شير پرورشدهندگان گاو در نقاط مختلف دنيا، در اثر انتخابهاى مکرر و اصلاح گاوهاى آنها موفق به ايجاد نژادهاى مختلفى از گاوهاى شيرى شدند. ۳. از نيروى کارگران گاودارى در تمام طول سال استفاده مىشود. مردمان آن دوره بدون اينکه شناخت کافى و علمى از ارزش غذاى شير داشته باشند براى شير و فرآوردههاى آن اهميت زيادى قائل مىشدند و از آنها در روزهاى سخت جنگ استفاده مىکردند.

گاوهاى شيرى مقدار زيادى از علوفه خشبى استفاده مىکنند در صورتىکه به مصرف گاو نرسد بايستى دور ريخته شوند. مواد جايگزينى که بهجاى شير مورد استفاده قرار مىگيرد نيز مقدار مصرف شير را تحت تأثير قرار مىدهد. در هر دوره شیردهی چند ماهه این نژاد حدود 500 الی 800 کیلوگرم شیر تولید میکند که این مقدار برای هر روی برای هر راس گاو چیزی حدود 6 الی 8 کیلوگرم شیر میباشد.

۲. نژاد انتخاب شده در منطقه عموميت داشته باشد. در کتاب قانون ابنسینا تاثیر معروف گل گاو زبان همین آرامکردن اعصاب است. لیکن در ایالات متحده به هلشتاین معروف است. عبارت بودند از: بهبود چشمگير تغذيه ومديرت گاوداريها همراه با تلاش جهت دستيابي به توان ژنتيكي بالا جدول زير ميزان افزايش توليد شير بر اساس دادههاي حاصل از مؤسسه كشاورزي آمريكا از سال 1940 تا سال 1995 را نشان ميدهد. از اين رو با استفاده از تكنولوژيهاي علمي و متخصصين اين رشته, پيشرفت چشمگيري در يك قرن اخير به وجود آمد.

تأسيس ترويج كشاورزي به دستور اسميت- لور در سال 1914 باعث شد كه اطلاعاتي كه در آزمايشگاههاي علمي جمع آوري شد و مستقيماً به گاودارها, عمل آورندگان شير و مشتريها ارائه ميشد. 7. در آخر می توانیم به این نکته اشاره نماییم که ریشه ها و غده های زیرزمینی را زیر و رو می نماید و آنها را بر روی خاک می آورد. اکثر مورخان عقيده دارند که اقوام آسياى مرکزى اولين قومى هستند که گاو را در سرزمين خود اهلى کردهاند و تاريخ آن را بين ۶ تا ۱۰ هزار سال قبل از ميلاد مسيح تخمين زدهاند. کف سالن مناسب: اگر کف سالن ها لیز یا نامناسب باشد گاوها رفتار ایستا فحلی را از ترس لیزخوردن و یا ناراحتی های سم نشان نخواهد داد.

مدير گاودارى بايد عمل رکوردگيرى را انجام بدهد. سالن شيردوشى در جريان رفت و آمد حيوانات براى شيردوشى کثيف مىشود، اين سالن بايد براى انجام کارهاى شيردوشى بهطور مرتب شسته شود، حشرات مزاحم داخل و اطراف تأسيسات گاودارى بايد کنترل شود. در اثر پيشرفتهاى که در اصلاح گاو بهوجود آمد پرورشدهندگان شروع به انتخاب گاو براى اهداف مختلف و تلاقى اين گاوها با يکديگر کردند. با کشف تکنيکهاى اسپرمگيرى و نگهدارى اسپرم، تلقيح مصنوعي، و اختراع ماشينهاى شيردوشى در سال ۱۹۰۵ روند تازهاى در صنعتى شدن گاودارى بهوجود آمد و گاودارىهاى مدرن روزبهروز زيادتر و تعداد گاو در نقاط مختلف جهات افزايش يافت.

مدرن شدن، سهولت در حمل و نقل، بستهبندى شير، سرد کردن مکانيکى شير، توليد پنير، تغليظ کردن شير ساير فاکتورهاى ديگر سبب انگيزه و نگهدارى و پرورش گاو بيشتر و در نتيجه توليد شير بيشتر شد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اگرچه چوپان این گله گاو در شهرک “ایجاره” به دلیل فرار از صحنه و پناه گرفتن پشت سنگ از خطر مرگ، جان سالم به در برد اما ۳۶ راس گاو شیرده و گوشتی او در دم تلف شدند.

عموميت داشتن يک نژاد در يک منطقه سبب مىشود که اصلاح و بهبود آن بهتر صورت بگيرد، علاوه بر اين گاودار مىتواند حيوانات اضافى در گله خود را بفروشد و برعکس در صورت نياز به تليسه جهت جايگزينى و يا گاو نر بهعنوان پدر گله بهراحتى از منطقه تأمين بکند. بنابراین به نظر می رسد بهبود مدیریت به منظور کاهش درصد ابتلا به اسیدوز شکمبه ای تحت حاد در گله های شیری می تواند در افزایش سود و درآمد این صنعت مهم بسیار موثر واقع شود. در موقع انتخاب بايد بيشتر در انتخاب افرادى که توليد زيادى دارند تأکيد بشود تا نژاد درصد چربى شير در نژادهاى مختلف متفاوت است، در بعضى از جوامع تقاضا براى شير با درصد چربى بالا بيشتر است ولى در بعضى ديگر جوامع برعکس است.

دیدگاهتان را بنویسید