مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۲ – ویکینبشته

استفاده از این نژاد هم برای سیستمهای گاوداری صنعتی و هم گاوداری های نیمه صنعتی و روستائی توصیه میشود چون مقاومت زیاد این نژاد توانائی اش را درمقایسه با سایر نژادها به اثبات رسانده است و هر کیلوگرم شیر آن ارزش بیشتری از میانگین شیر گاو هلشتاین با چربی کمتر دارد. در این مدل گاوداری قسمت های مختلف مانند بیمارستان و زایشگاه و سالن شیر دوشی دیده می شود. روند ژنتیکی و فنوتیپی از طریق رگرسیون ارزش های اصلاحی و ارزش های فنوتیپی بر اساس سال تولد برآورد شد. تولید شیر مناسب با ارزش افزوده بیشتر از سایر نژادها و درصد چربی بسیار خوب و پروتئین بالا و افزایش وزن روزانه فوق العاده و گوساله دهی با فاصله ۳۶۵ روز، مقاومت بالا نسبت به بیماریهای عفونی و متابولیکی و عمر مفید بالا و مدیریت آسان این نژاد و همچنین سازگاری بسیار خوب و قابل توجه با محیط پرورش همان چیزی است که یک دامدار برای بقاء و پیشرفت به آن نیاز دارد.

در شرایط اقلیمی بسیاری از مناطق ایران که تابستانهای گرم وشرجی دارند مخصوصا در شمال کشور استفاده از گاوهای مون بیلیارد جایگزین مناسبی برای سایر نژادها خواهد بود و می توان با پرورش این گاو پر تولید و مقاوم علاوه بر تولید شیر با ارزش اقتصادی بیشتر، درآمد مطلوبی از طریق گوساله های نر، سودآوری بیشتری برای پروار بندی تولید کرد. درجدول زیر نتایج آنالیز شیر گاوهای نژاد مون بیلیارد نشان داده شده است. این نژاد به سیلوی ذرت علاقمند است، بهگونهای که بدون مصرف مواد کنسانترهای، با خوردن سیلوی ذرت و یونجه ۱۸ تا ۲۰ کیلوگرم شیر در روز تولید میکند.

گوساله های جوان این نژاد در سنین ۱۸ الی ۲۰ ماهگی با وزن لاشه خالص حدود ۳۸۰ الی ۴۳۰ کیلو گرم در طبقه بندی لاشه در امتیاز بسیارخوب قرار می گیرند. خروسهایی که مبارزات بیشتری را بردند و امتیاز بیشتری دارند، در جدول در جایگاه بالاتری قرار میگیرند و جایزههای ویژهای در انتظار آنهاست. این نژاد با داشتن خصوصیات و ویژگیهای متعدد نسبت به سایر نژادها، محبوبیت بیشتری در بین دامداران دارد و اکثر افرادی که به دنبال پرورش نژاد مناسب برای تولید گوشت و شیر در مقدار زیاد هستند مطمئنا این نژاد را در بین انتخابهای خود قرار میدهند.

دوستان و عزیزانی که میخواهند نسبت به خرید گاو و گوساله ایرانی اقدام نمایند، میتوانند این موارد را در بین انتخابهای خود داشته باشند. این گاو شیری دومنظوره به علاوه تولید شیر خوب در زمان حذف از کیفیت گوشت خوبی برخوردار است و میتوانند مؤثرتر از سایر نژادهایی همچون هلشتاین باشد. این نژاد عملکرد بسیار خوبی دارد. در دشتها و مراتع دامنهای و ارتفاع متوسط و بلند مناطق کوهستانی به خوبی عادت نموده است. از انجا که استان کردستان دارای آب و هوای گرم، مرطوب و کوهستانی میباشد لذا پرورش نژاد گاو سمینتال با توجه به افزایش توان مقاومتی و تولیدی در شرایط آب و هوایی استان بسیار مناسب میباشد.

سازگار بودن این نژاد با شرایط آب و هوایی گرم، سرد، خشک و مرطوب، باعث شده که متقاضی برای این نژاد از هر نقطه از کشور وجود داشته باشد. مرغ و خروس نژاد سبرایت از دسته مرغ و خروس های جنگجو می باشد. یکی دیگر از نژاد های مرغ زینتیمرغ و خروس ابریشمی می باشد این مرغ دارای ظاهری بسیار زیبا و دوست داشتنی است. یکی از گاوهای مشهور این نژادبه نام Reseda در ۱۵ دوره شیردهی مقدار ۱۵۰۷۵۵کیلو شیر تولید کرده است ونمونه هایی از این نژاد مشاهده شده که بین ۱۳ الی ۱۶ دوره شیردهی تولید داشته اند.

باستانشناسان معتقدند: اهلی شدن گاو در آسیا و خاورمیانه بین ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح انجام شدهاست. باستانشناسان معتقدند: اهلی شدن گاو در آسیا و خاور میانه بین ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح انجام شدهاست. در این پست می خواهم به تفاوت بین خروس لاری اصیل ایرانی با لاری افغان و ترک اشاره کنم. میانگین باروری در نژاد مونبلیارد بسیار بیشتر از سایر نژادهای شیری است در مقایسه ای که در کشور ایرلند در مزرعه Moorepark بین نژاد مونبلیارد، هولشتاین، نورماند و هولشتاین ایرلندی صورت گرفته متوسط باروری در گاوهای مون بیلیارد ۶۱ % می باشد در حالی که ۳ نژاد دیگر به ترتیب ۵۱ ، ۴۳ ،۳۲ درصد باروری داشته اند.

گوساله ماده پس از رسیدن به سن بلوغ جنسی که از ده ماهگی به بعد است به طور میانگین هر ۲۱ روز یکبار فحل میآید و آماده پذیرش دام نر میشود. ۳- در نتیجه، گاو به طور میانگین فقط می تواند ۲/۵ تا ۳/۵ ساعت در روز خارج از بهاربند و دور از خوراک، آب و استال باشد. گیاهی است دائمی ، معمولا بدون ساقه برگهای آن ریشه ای است یعنی بطور گروهی مستقیما از ریشه خارج می شوند.

گاو در فرهنگ و زبان مازندرانی ریشه عمیقی دارد، تا بدانجا که بیش از ۷۰ اسم از مشتقات نامهای گاو در زبان مازندرانی شناخته گردیده و شاید از این تعداد نیز بیشتر باشد. برای نمونه، گوساله دو روزه، یک هفته، یکماهه، گوسالهای که شیر میخورد، گوسالهای که شیر مادرش نمیآید، گاو بالغ، گاو آبستن، در مراحل آخر آبستنی، در واپسین روزهای آبستنی، گوسالهای که به سختی به دنیا آمده، گوساله بیجان نزدیک به مرگ، گاو پیر و بسیاری از موارد دیگر همگی در زبان مازندرانی نام ویژه خود را دارا هستند. همچنین در زبان مازندرانی وضعیتهای گوناگون گاو هر یک برای خود واژه و اصطلاحی دارند که به جای توضیح و توصیف وضعیت گاو بکار میروند.

مهمتر از همه مشکلاتی از قبیل ورم پستان و سخت زایی ندارد، و به بیماری عفونی مقاوم است، بنابراین با توجه به خصوصیاتی که سیمنتال دارد در آینده میتواند جای گاوهای شیری هلشتاین را بگیرد. فقط یک کسو شده است، 5 دانگ و ندید میباشد. توجه: اگر ممکن است فضایی را برای گسترش یک گله بزرگ فراهم کنید. اول اینکه با فشار اسمز آب را به روده بزرگ می آورد و باعث ایجاد درد شکمی و اسهال می شود و دوم اینکه این قند دست نخورده لاکتوز که تجزیه نشده ، توسط باکتری های طبیعی روده بزرگ تخمیر شده و باعث ایجاد گاز ، نفخ شکمی ، درد و کرامپ می شود.

نتايج قسمت اول اين تحقيق که مربوط به اندازه گيري نفوذ آب به خاک کف شيار شخم بود، نشان داد که با مضرس کردن تيغه مي توان از تشکيل کفه شخم جلوگيري نمود و موجب افزايش معني دار نفوذ آب به خاک شد. در فرایند ایجاد جمعیت نژاد سیمنتال برای افزایش تولید شیر در مرحله اول یک نژاد خالص شیری سیمنتال با نژاد خالص شیری هلشتاین قرمز آمیخته گردید. اصلاح نژاد با گاو سمینتال در مقایسه با دیگر نژادهای اصلاحی Taurus bos از آن جهت مناسب است که نه تنها در توانایی تولید شیر بلکه در عین حال در توانایی تولید گوشت ارجحیت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید