مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

امروزه این میدان در مرکز تهران نیست و به اندازه قبل کاربردی نمی باشد اما با این وجود به دلیل آنکه دو بخش جنوبی و بازار تهران را به بخش شمالی متصل می کند دارای اهمیت ویژه ای است و از مهم ترین مناطق شهر تهران محسوب می شود. ملت ایران آنقدر بیدار و هوشیار هستند که امکان کودتا در اینجا نیست اما برای شناخت افراد ضد انقلابی در این جریان مسوولین موظفند در این روزها من شنیده ام البته قطعی نمی دانم اما احتمال صحتش زیاد است که بعضی از نمایندگان که اینجا پرونده شان در کمیسیون تحقیق است و هنوز بررسی نشده و احضار شده اند فرار کرده اند و رفته اند خارج این فردی که خارج رفته است آیا وزارت امور خارجه که می دانست پرونده اش در اینجا مورد بررسی است چگونه اداره گذرنامه به او گذرنامه داده است و چطور اجازه خروج از کشور را به او داده اند اینها هم مسائلی است برای مجلس و برای ملت ایران و در مساله مجاهدین باز مطالب زیادی دارم همه اینها موضع خودشانرا معین نکرده اند هنوز با اینکه امام فرمود مجلس گفت و دیگران گفتند تعجب است از اینکه ( این نظر شخصی خودم است ) وزارت کشور و معاون وزارت کشور هم به اینها اجازه بحث آزاد می دهد ،بحث آزاد در موقعی است که جای بحث باشد اما گروهی که بعد از پیام امام باید بحکم اینکه امام صریحا مساله مجاهدین را مطرح کردند اگر می خواستند خود را مسلمان بدانند و روی اسلامشان صحه بگذارند باید حتما در برابر فرمایشات امام تسلیم بشوند ولی می بینیم که درست بعد از پیام امام عکس العمل شدیدی و حرکات مذبوحانه ای انجام دادند و با کمال تاسف بعضی که شاید در مجلس هم حضور داشته باشند که تعدادشان شاید بیش از یکنفر هم نباشد مطالبی بنفع آنها نوشتند و باید رفع اتهام از خودش بکند و یا اینکه خود منافقین بیکی از مقاماتی که شناخته شده است که نمی خواهم اسم ببرم نامه ای می نویسند و خودشانرا می خواهند بواسطه این نامه منتسب به او بکنند آن شخصیت باید حتما موضع خودش را بعد از پیام امام مشخص بکند .

۴۷. در ۱۲ فوریه ۲۰۱۴، آژانس یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی در راکتور IR-40 انجام داد و مشاهده کرد که از زمان گزارش قبلی مدیر کل هیچیک از قطعات اصلی باقیمانده راکتور نصب نشدهاند. بسم الله الرحمن الرحیم ، گاهی اوقات صحبت از انقلاب می کنیم شعار میدهیم ، حرف می زنیم توی روزنامه ها می نویسیم توی رادیوها می گوئیم و یکوقت است که عمل می کنیم بیائیم بعد از این کودتا و کودتای قبلی و بقول رئیس جمهور پنج کودتای دیگر . رئیس- طبق پیش بینی که شده بود برای قبل از دستور پنج نفر یعنی دو نفر هم اضافه صحبت کردند صحبت قبل از دستور تمام شد ولی سه چهار نفر آقایان توضیحات تفصیلی راجع بهمین موضوعاتی که گفته شده است دارند یکی دو مورد هم موضوعات تازه است این است که حالا وارد دستور میشویم و این صحبت را چون مطلب زیادی در دستور نداریم میگذاریم برای بعد از دستور .

۴- در جریان بررسی و رسیدگی به پرونده آقای خسرو قشقائی نامبرده طی نامه هائی به رئیس سنی مجلس و رئیس کمیسیون تحقیق آمادگی خود را برای حضور در کمیسیون و ادای توضیحات لازم بیان داشته اند و درخواست مهلت برای تهیه مدارک و اسناد لازم را نمودند به دنبال تماس و مذاکره آقای قشقائی با رئیس کمیسیون تحقیق ابتداء قرار شد در شنبه ۲۴ خرداد در کمیسیون حاضر شود بعد آقای قشقائی کتبا درخواست یک هفته مهلت را نموده اند مع الاسف تا روز دوشنبه دوم تیرماه آقای خسرو قشقائی در جلسه کمیسیون تحقیق حضور بهم نرسانیدند و لاجرم کمیسیون تحقیق رای نهائی خود را عینا به مجلس محترم گزارش مینماید .

بواسطه اعمال خلافی که داشته تا سال ۱۳۲۰ در تهران تحت نظر بوده است و بعد از شهریور ۲۰ به صورت فراری به شیراز رفته و در سال ۱۳۲۱ به اتفاق برادرش ناصر چند نفر افسر آلمانی را که با مقداری تجهیزات و دویست هزار لیره در ایل قشقائی پیاده شده بودند تحویل سرگرد جاکسون افسر اینتلجنت سرویس داده است به پاس این عمل سرگرد مزبور تفنگ جواهر نشانی به مبلغ پانصد هزار ریال از جانسون رئیس بانک شاهی خریداری نموده و بعنوان هدیه امپراطوری انگلیس به او داده است .

ولی چند ماه بعد بعلت تمام شدن پول هائی که مظفر فیروز از روسها گرفته بود قشقائی ها شروع به مخالفت با روسها نموده و در همین ایام خسرو قشقائی در بوشهر با کلنل سرت جفری جنرال انگلیسی ملاقات و پس از گرفتن سلاح و پول نهضت جنوب را شروع می کند پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ وی به میان ایل خود رفته و بوسیله دو نفر از اعضای حزب توده تماس و اعلامیه هائی منتشر کردند ضمنا بعد از ۲۸ مرداد خسرو قشقائی همراه با سران ایل قراردادی علیه سپهبد زاهدی منعقد و آماده حمله به فارس و اصفهان بوده اند که ناگهان ژوزف گودوین افسر اطلاعات آمریکا ایل رفته و با دادن پول و تهدید آنرا به تهران آورده و از کشور خارج نموده است .

۱- بموجب اسناد و مدارک ، آقای خسرو قشقائی و برادرانش در طی سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ و در دوران جنبش ملی شدن صنایع نفت برهبری دکتر مصدق از نهضت ملی ایران پشتیبانی نموده اند و تا آخرین مرحله به حکومت ملی دکتر مصدق وفادار ماندند و نه تنها پیشنهاد دولت امریکا را مبنی بر شرکت در کودتای ۲۸ مرداد ، رد کردند بلکه گزارش این پیشنهاد و مبالغی را که امریکا در اختیار رهبران ایل قشقائی برای شرکت در کودتا قرار میداد به دکتر مصدق دادند .

کمیسیون تحقیق گزارش شعبه دوم مجلس را مبنی بر رد اعتبارنامه آقای قشقائی به اتفاق آراء تصویب نمود . ضمن اینکه آقای دکتر یزدی تشریف میآورند و این توضیح را میدهند من تذکری راجع بهمین پرونده و اقداماتی که از طرف مجلس و از طرف هیات رئیسه شده است به استحضار اقایان میرسانم گو اینکه بیش و کم مستحضر هم هستید که بوسیله هیات رئیسه با پیام رادیوئی و همچنین نامه به اطلاع آقای خسرو قشقائی رسید که بایستی در مجلس حاضر بشوند چون گزارش کمیسیون تحقیق راجع به پرونده انتخاباتی ایشان حاضر است و سه روز فرصت داده شد که بیایند و از خودشان دفاع کنند این سه روز ، روز جمعه گذشته مقتضی میشد البته ما هم جلسه ای نداشتیم زیرا اگر جلسه ای زودتر تشکیل میشد بلافاصله این پرونده مطرح میشد ایشان جوابی ندادند فقط یک نامه خصوصی برای من نوشته اند که من امنیتی ندارم که بتوانم در مجلس حاضر بشوم بنابراین جواب قطعی دائر بر حضور یا عدم حضور خود نداده است ایشان اینطور فکر کرده اند بنابراین همانطور که پیش بینی شده بود و به ایشان هم اطلاع داده بودیم پروند امروز در مجلس مطرح میشود گزارش کمیسیون خوانده میشود و بعد از گزارش کمیسیون چون خود دفاع کننده نیست بنظر مجلس میگذارم که آیا بعد از گزارش کمیسیون مخالفی صحبت کند یا نکند ؟

6. شورای امنیت بار دیگر تصریح میکند که طبق وظایف ایران تحت قطعنامههای پیشین برای تعلیق همه فعالیتهای بازفرآوری، فعالیتهای مربوط به آب سنگین و غنیسازی، این کشور نمی بایست ساخت هیچ گونه تاسیسات جدید غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را آغاز کند و میبایست همه اقدامات عمرانی جاری در رابطه با تاسیسات غنیسازی اورانیوم، بازفرآوری و آب سنگین را متوقف سازد. اعتبارات عمرانی و نوسازی دهات در برنامه چهارم با برآوردهایی که شده سهم بخش عمومی اجرای این برنامه در حدود دو سوم جمع کل اعتبار به مبلغ ۹۱۰۰ میلیون ریال و سهم خودیاری روستاییان و انجمن دهات یک سوم به مبلغ ۴۳۱۵ میلیون ریال پیشبینی گردیدهاست.

انصاری – بنابراین در پایان عرایضم عرض می کنم که مجلس از پاسداران ، از انجمن اسلامی و از کمیته ها نهایت تقدیر را دارد و از استاندار خوزستان هم سپاسگزاری می کنم بخاطر قاطعیت انقلابی که در این عمل بخرج داد و از دولت می خواهیم که در قبال این مساله با قاطعیت رفتار کند و من شخصا پیشنهاد می کنم که نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی جناب آقای خلخالی را مسوول پی گیری این توطئه بکنند ( تکبیر نمایندگان ) و ان شاء الله مسوولین وزارتخانه ها خوشحال نشوند که یک جوی بوجود آمده است که پیام قبلی امام منتفی شده است خیر این مساله بر ضرورت پاکسازی ادارات تاکید می کند باید هر چه زودتر آن پیام امام هم عملی بشود والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .

در این وقت خسرو قشقائی حبیب الله نوبخت را که در آن زمان نماینده مجلس بود و مصونیت پارلمانی داشت دستبند زده و تحویل انگلیس ها داد که او را به زندان اراک بردند . موضوع – گزارش کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه آقای خسرو صولت قشقائی نماینده اقلید کمیسیون تحقیق در روزهای دوشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ۱۹-۲۰-۲۲ خردادماه ۵۹ به بررسی پرونده انتخاباتی اقلید و صلاحیت آقای خسرو صولت قشقائی پرداخت .

پرونده انتخاباتی آقای عباسعلی ناطق نوری از شهرستان نور در ساعت ۱۰/۱۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ، خواهران و برادران سلام علیکم همانطوریکه مستحضر هستید در تاریخ ۵۹/۳/۱۳ پرونده انتخاباتی آقای خسرو صولت قشقائی از شهرستان اقلید به اتفاق آراء رد گردید و به کمیسیون تحقیق ارجاع شد . خلخالی – آقای دکتر این تشنج نیست یک توضیح است چقدر شما نازک نارنجی هستید مگر اینجا باید مجلس اموات باشد .

دیدگاهتان را بنویسید