مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۱۶ – ویکینبشته

غذاهای محلی تبریز با رنگوروی زیبا و طعم لذیذی که دارند، نمادی از اصالت این شهر هستند، به طوری که اغلب مردم کشور با غذاهای سنتی تبریز آشنا هستند و با هر بار سفر به تبریز، مزه غذاهای محلی و خوشمزه این شهر را امتحان میکنند. برای اینکه وزارت خارجه نداریم این دستگاه پر زرق و برق وزارت خارجه و محتویاتش بعقیده بنده نمیشود گفت وزارت خارجهاست وبایستی قفلی گرفت و بدرش کوبید و بودجه اش را صرف ایجاد کارخانجات و سد سازی کرد که مردم گرسنه و فقیر این مملکت لااقل راحت باشند زیرا علاوه بر آنکه این وزارت خارجه منشاء اثری نیست وکارهایش برای مملکت بعقیده من ضرر و خطر دارد اساسا یک کارهائی میکنند که دلشان میخواهد مثلاملاحظه بفرمائید اعلیحضرت همایون شاهنشاهی برای ایجاد و برقراری دوستی بین ایران و پاکستان تشریف فرمای پاکستان میشوند و انصافا هم در آنجا یک پذیرائی شایانی میکنند و برای این پذیرائی هم هزینه زیادی البته برای پاکستان داشت و در اینجا موقعی که اعلیحضرت آنجا تشریف دارند دولت در تهران دولت اسرائیل را برسمیت میشناسد و با هندوستان قرارداد میبندد بنده بماهیت دولت اسرائیل کاری ندارم نفیاو اثباتا برای اینکه من نمیدانم سیاست نامرئی بریتانیای کبیر در اینجاها مشغول چه کاریست؟

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر کرج، سد امیرکبیر می باشد. این آقای قوامالسطنه برعکس آنچه که طرفدارش تظاهر میکنند حزب توده را تقویت کرد و توده را آورد روی کار چهار وزارتخانه مهم رابدست عناصر خائن توده سپرد، دادگستری و بهداری و پیشه و هنر و فرهنگ، قوامالسطنه با وضعی که بوجود آورده بود فقط خدای ایران، ایران را حفظ کرد والا همه رفته بود بنده این جا میخواهم عرض کنم بنام یک نماینده ملت و بنام کسی که افتخار این را داشته که قاضی تحقیق راجع بپرونده قوامالسطنه بوده بدنیا اعلام میکنم که این آقا یک متهم و خائن بمللکت ایران است و من یقین دارم که انشاءالله اگر فرصتی بشود وسائل مهمتری پیش نیاید پرونده اش بدیوان کشور خواهد رفت تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، موضوع دیگری که میخواستم عرض کنم راجع بدادگستری است چون بنده در برنامه دولت که صحبت میکردم اظهاراتم را نانمام ماند و نتوانستم تمام عرایض خودم را بکنم بعد که آقای تدین در مجلس سنا اظهاراتی راجع بدادگستری فرمودند موجب گله بعضی از آقایان قضات دادگستری شده بود و بنده فقط بطور خلاصه عرض میکنم با فحش دادن و ناسزا گفتن دادگستری اصلاح نمیشود، اگر خواستمی دادگستری بمعنی واقعی داشته باشیم باید بنشینیم به بینیم معایبش کجا ست وچه جوری میشود این معایب را رفع کرد و یک دادگستری در ست بوجود آورد خیال میکنم که آقای تدین هم تصدیق خواهند فرمود که در بعضی موارد دادگستری ارفاقهای بیمورد کرده که موجب عدم رضایت بعضی شده ولی حتما آقای تدین دیگر نباید ناراضی باشند دادگستری شرط اول اصلاحش پول است و شرط دومش یک جوشها ست متصدی امر والا اگر ما بیائیم اینجا یا در مجلس سنا یا در جراید هر روز بقضات دادگستری حمله بکنیم نتیجه اش این خواهد شد که آن عدهای هم که در آنجا با تمام محرومیتها میسازند و تحمل میکند و زجر میکشند جان میکنند و کار میکنند آنها هم مایوس میشوند و دلسرد..

ما وقت مجلس را گرفتیم لایحه مجلس سنا مطرح بود و میخواستیم زمینی را به مجلس سنا بدهیم برای ساختمان بدون اینکه تکلیف آن را معلوم کنیم آمدهایم چسبیدهایم به یک لایحه دیگر امروز هم فوریت این لایحه مطرح است و بعد یک لایحه دیگری جایگزین این میشود و این کار به هیچ وجه صحیح نیست نظامنامه مجلس شورای ملی صریحا گفتهاست که هیات محترم رئیسه با حضور روسای کمیسیونها برنامه دو هفته مجلس را معین میکنند که آقایان بدانند که در هر جلسه چه مطرح میشود بنده که نماینده مجلس هستم و صبح که میآیم به مجلس باید بدانیم که در دستور مجلس چیست اگر موافقم دلایل موافقتم را بگویم و اگر هم مخالفم دلایل مخالفتم را اینجا اظهار کنم و الان این لایحه لوله کشی یک چیز غیر مترقبهای است که اینجا آمدهاست مطرح شود (صدری – قبل از عید در دستور بودهاست) الان ذهن بنده حاضر نیست برای این کار تا ذهنمان حاضر بشود و در این گزارش مطالعه کنیم بهتر این است که لایحه فروش زمین را که مجلس سنا از مجلس شورای ملی تقاضا کرد و مجلس میخواست به مجلس سنا بدهد مطرح شود چون آن گزارش مطرح بود و پیشنهاد آن هم قرائت شده و دو تا سه پیشنهاد دیگر باقی نمانده بود و میبایستی آن دو سه پیشنهاد خوانده شود و تکلیف آن معین بشود آقای رئیس هم گفتند که این لایحه جزو دستور است و به علاوه آقای صالح هم در مجلس راجع به عملیات الکساندر کیپ شرح مبسوطی فرمودند که ما تماما گوش کردیم حالا نمیدانم چطور شد که تمام اینها به کلی فراموش شد که هر کس بیاید و پولهای مملکت ما را اینطور حیف و میل بکند و کارهای مملکت نا تمام بماند آن وقت دو مرتبه ما بیاییم باز به همان اشخاصی که این طور تخلف کردهاند قرار داد منعقد کنیم.

با اینحال محض روشند شدن طرز عمل و روشی که دولت برای نیل بمقصود و تامین زمینه حسن تفاهم و تشریک مساعی بامجلس شورای ملی در نظر گرفتهاست بطور مقدمه خاطر اقایان محترم را مستحضر میدارد که احتیاج کشور ما باصلاحات و لزوم تغییر و تحول مناسب در اوضاع و احوال عمومی امری بدیهی است که مستغنی از شرح و تفصیل است. ما ده استان داریم میشود ۱۰ میلیارد از این ۲۱ میلیارد بطور مسلم باید یک میلیاردش در شهرستانها خرج بشود و یکی از این شهرستانها که بنده افتخار نمایندگیاش را دارم کردستان است در صورتیکه اتفاقا میبینم برنامه بهمه جا توجه کرده غیر از کردستان که بآنجا توجه نکردهاست (همهمه نمایندگان، بهیچ جا توجه نشده) در موقعی که آقای دکتر طبا خودشان عضو کمیسیون برنامه بودند با اینکه این لایحه در ماده پیشنهادی دولت نبود مخصوصا گذراندیم و با اصرار و ابرام بطور قانون در آوردیم برای اینکه ما نمایندگان شهرستانها مطمئن باشیم که از این پولها سهم هر ولایت بمصرف خودش برسد حالا از موادی که باید اجرا بشود این است که بنده میگویم باید ۲۱ میلیارد در ظرف هفت سال خرج بکنیم هرسال هم حسابش معین است حصه ولایات را در این قانون ماده چهارم بطور صریح نوشته (صحیح است) نمیشود که تمام خرجها را بردارید یکجا بکنید و جاهای دیگر را محروم بکنید بنده از جناب آقای منصور الملک که خودشان ریاست عالیه برنامه را هم دارند استدعا میکنم که در این خصوص توجه مخصوصی مبذول بفرمایند که این ماده چهارم برنامه مخصوصا اجراء بشود مخصوصا در قسمت کردستان در قسمت کردستان بنده میخواهم این را عرض بکنم آمدند گفتندما حصهای که بکردستان میدهیم این است که یک شاهراهی که آذربایجان را وصل بکند بکرمانشاه میاوریم از کردستان میگذرانیم که کردستان هم استفاده بکند ما هم باین قناعت کردیم اما توجهی نشده بنده که نماینده آنجا هستم اقای آصف که نماینده محترم آنجا هستند و اینجا تشریف دارند شاهد هستند که هر روز میآیند و شکایت میکنند که پول برنامه برای همه جا هست جز کردستان.

شوشتری ـ طبق ماده ۱۳۹ یک طرحی که قریب ۵۰ نفر از نمایندگان محترم بقید دوفوریت امضاء کردند در آن جلسه تقدیم شد طبق آییننامه بایستی آخر جلسه اقلا مطرح بشود (صحیح است) چون آن جلسه به عنوان تنفس تعطیل شده حالا متناسب است که آن طرح مطرح شود. حالا هر طور بفرمایید نظر بنده و نمایندگان این است که طرح قبلا مطرح شود. نایب رئیس ـ جلسه سابق به عنوان تنفس تعطیل شده بود راجع به ماده چهارم آقایانی که اجازه خواسته بودند صحبت کردند بنابراین اجازه بفرمایید پیشنهادات قرائت بشود.

تیمور تاش ـ بیانات آگهی دکتر راجی البته حسب المعمول خیلی متین و پر مغز بود و بنده در اساس امر حرفی ندارم الا این که میخواهم این نکته را به عرض برسانم این پول برای اینکه ضرورتی داشت وجوبی داشت ولازم بود برای جلوگیری از زحمت و چه بسا خطری که ممکن بود پیش بیاید برای یک عمل خاصی پیش بینی شدهاست وتصور میکنم که مجلس شورای ملی بطور کلی آماده قبول این فکر باشد که این پول باید هرچه زودتر به مصرف برسد و البته این مشکلات زیاد است و منکر این مشکلات هم نمیشود شد و حتی المقدور باید رفع مشکلات بشود بنده میخواستم استدعا کنم از این قبیل پیشنهادات ولو مربوط به حل مشکلات باشد چون به این وضع مغایر است و موافقتی ندارد صرفنظر بشود بنابراین استدعا میکنم آقای دکتر راجی اگر ممکن است پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

برای این منظورهیئتهایی ازمهندسین عالی رتبه بنگاه برای بررسی موقعیت وبرآوردهزینه وتهیه طرحهای لازم بمحل اعزام وپس ازوصول طرحهای مربوطه دستوررسیدگی آن بشورای عالی جنگل داده شد وچون شورای مزبور طرح مربوط به فرق واحیای راه مخصوص از (مرزن آباد تاچالوس) را قابل اجرای فوری دانسته بودلذا آگهی فرق داده شد. مقام محترم ریاست محترم مجلس شورای ملی چون ممکن است مالکین بزرگ در نتیجه اعمال نفوذ و قدرت در محل اراضی فروخته شده را از دست رعایا و کشتکاران خارج نمایند لذا پیشنهاد میکنم که حق فروش اراضی تا مدت پنجاه سال ازخریدار سلب شود ـ محمد رضا آشتیانیزاده.

دولت با ایمان و عقیده راسخ مهیا شدهاست که برای اجرای منویات ذات مقدس ملوکانه زمینه معروض فوق را اساس کار و خط مشی خود قرار دهد وامیدوار است که با معاضدت و مساعدت مجلس محترمخ شورای ملی با تاییدات الهی و توجهات خاصه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی روش نوینی را که مستلزم رفع مشکلات و نواقص فعلی و موجب تامین حسن جریان امور کشور و حصول ترقیات عمومی ملت باشد بموقع اجراء بگذارد (احسنت) اکنون اصول برنامه دولت را بشرح زیر تقدیم داشته از آقایان محترم تصویب آنرا تقاضا مینماید.

همین وزارت خارجه ما از همه ادارات خرابتر است اما چون مردم با عدلیه و شهرداری و غیره بیشتر تماس دارند نمیبینند که وزارت خارجهاست که تیشه بریشه حیات مملکت میزند، اغلب مامورین وزارت خارجه که بعنوان سفیر و وزیر مختار بخارج میروند، جز یکی دو سه نفر بقیه بقدری مردمان ناتوان و بیچاره و زبونی هستند و یا پیرو یک سیاست خاصی هستند که اساسا بنده عقیده دارم که اینها لیاقت دفتر اندیکاتور نویسی را ندارند تا چه رسد باینکه وزیر مختار باشند.

گرچه بنده عقیده دارم که ما اصلا سیاست خارجی نداریم. پیشنهاد میکنم ماده ۸ بطریق ذیل اصلاح شود وزارت دارایی مکلف است فهرست کافی از املاک مزروعی واراضی قابل کشت واراضی خالصهای را که باید به بانک کشاورزی منتقل شود تنظیم نموده قبل از پایان شهریور ۱۳۲۹ حدود و میزان اراضی مزبور و بهای هریک از آنها را با مشخصات کامل تهیه نموده طبق صورت تحویل به بانک کشاورزی دهد و نسخهای از آن را برای اطلاع به مجلس شورای ملی بفرستد.

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی (نایب رئیس) به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید. اصل ۱۳ را میخوانم مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون آنکه حق نطق داشته باشند، تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات میتوانند بطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی اگر بنا شد روزنامه نگار من خودم یکی از طرفداران روزنامهها هستم و با تمام قوا سعی میکنم جدیت میکنم حتی در آن نطق سابقم اشاره کردم که روزنامهها تا درجهای مفسریت کتب آسمانی باید باشند برای اینکه رکن چهارم مشروطیند برای اینکه آنها باید قوه انتقاد داشته باشند، انتقاد یعنی نقادی کردن، یعنی پول رواج را از پول قلب تشخیص کردن، نه اینکه نسبتهای خلاف واقع دادن وکلای ممکلت را آلوده کردن وافترا زدن و مورد اتهام قراردادن، در صورتیکه روزنامه نگار باین عملیات دست زدن عاجز نیستم.

نایب رئیس ـ مطابق نظامنامه بایستی که مجددا جلسه تشکیل شود ولی چون تصادف کرده بود به اخر وقت بالنتیجه تشکیل نگردید پیشنهادات قرائت میشود. نایب رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (عده زیادی برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت میشود. نائب رئیس – رأى میگیریم به کفایت مذاکرات درباره برنامه دولت آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اردلان ـ اقایان نمایندگان محترم قبل از دستور فرمایشاتی فرمودند که مورد استفاده بود بنده میخواهم یک مسئله دیگری بعرض برسانم که آن مسئله مالی است عرض کنم در سال ۱۳۲۲ که بنده بنمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شدم یک شخص محترمی برای تبریک بمنزلم آمد و گفت یک نصیحتی آمدم بشما بکنم گفتم بفرمائید گفت نصحیت من این است که در دوران وکالت خودتان کوشش نکنید که قوانین از مجلس شورای ملی بگذرد بلکه کوشش وسعی خودتان را بکار ببرید که قوانین موجود بموقع اجرا گذاشته بشود (صحیح است) برای اینکه بسیاری از قوانین گذشتهاست و تصویب شدهاست که در بوته اجمال ماندهاست و شما هر چقدر قوانین بیشتر تصویب بکنید مادامی که در اجرای آن کوشش نکنید نتیجهای برای مملکت حاصل نمیشود (صحیح است) البته در آنموقع که ۷ سال پیش بود بنده فرمایش آن شخص محترم را درک نکردم ولی حالا تجربیات این مدت بمن کاملا نشان داد که حرف بسیار صحیحی بود و بنده میخواهم برحسب وظیفه نمایندگی که دارم در این دوره هر کجا تخلفی از قوانین مملکتی مشاهده کنم بیایم ودر این جا بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم و با تشریک مساعی و کمک آقایان کوشش بکنیم که قوانین مصوبه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذاشته شود (احسنت) (در اینموقع هیئت دولت وارد مجلس شدند) و حالا که جناب آقای نخست وزیر تشریف آوردند بنده عرضم خیلی مختصر است اگر اجازه بفرمائید خیلی زود تمام خواهم کرد عرض کنم برحسب وظیفه نمایندگی که دارم کوشش میخواهم بکنم که قوانین موجوده مملکتی بموقع اجرا گذارده شود و هرجا که تخلفی از قوانین مشاهده کنم بیایم این جا بعرض برسانم.

دیدگاهتان را بنویسید