لغت نامه دهخدا حرف س (سین)

با آموزش تاریخ اجتماعی- اقتصادی رشد قبایل افغان درمیان قرون ۱۵- ۱۸ م. دولت ظاهراً خود را مکلف به تقویۀ لسان پشتو وانمود کرده ولی در عمل هیچ گامی بلندی در این راستا بر نداشت .مکاتب در مناطق قبایل نشین گشایش نیافت و تحقیقات در لسان پشتو به شکل بسیار ابتدائی باقی ماند . دولت می خواست که با پیش کشیدن شعار “تقویۀ لسان پشتو” در مناطق پشتون نشین خوش بینی یی بمقابل رژیم ایجاد کند .

اگر رژیم علاقه ای واقعی به آزادی پشتون ها و بلوچ ها میداشت ، می بائیست از فرصت های متعددی که در منطقه رونما شد ، به آسانی استفاده نموده و بخواست تاریخی و ملی مردم افغانستان در زمینه رسیدگی نموده و مسئله را مطابق موازین قبول شدۀ بین المللی با جانب مقابل حل و فصل نماید .به این ترتیب می بینیم که هدف دولت از طرح چنان پالیسی ها در آنوقت “تقویۀ لسان پشتو ” نبوده ، بلکه میخواست که به اهداف مشخص دیگری ، یعنی به جلب حمایۀ داخلی و خارجی برای رژیم نایل شود . دو بخش این پژوهش قابل توجه اند: یکم، در جایی که کارنامه ها و آفریده های شاعر در ارتباط بحوادث جنگ مغل- افغان بررسی شده و چهارم جایی که مؤلف تلاش مؤفقانه نموده تا اشعار شاعر را براساس موضوع فصلبندی کرده و آنها را ارزیابی ماهوی نماید.

دارمیستیتر که در پایان سدهء ۱۹ به پشتونستان سفر کرده بود، داستانهایی در بارهء اینکه نسخهء یگانه نزد اخلاف شیخ ملی در نواحی دور افتادهء کوهی سوات موجود بود، شنیده است. وجود کتابهای شیخ ملی و کجوخان را منابع معتبر تصدیق کرده اند، مگر اطلاعات پیرامون آثار کهنتر دیگر بزبان پشتو به کنترول بیشتر ضرورت دارند. اولین دستنویسهای مشهور تاریخی بزبان پشتو به تاریخ قبیلهء یوسفزی از شیخ مَلی و کجو خان متعلق میباشند که ازمیان رفته اند. در پرتو همین سیاست زبان پهلوی در فارس (B) گام به گام مضمحل شد، اما زبان عربی هم نتوانست که جای آنرا اشغال کند .این وقت است که زبان دری متدرجاً از شرق، که افغانستان امروزی در آن موقعیت دارد بطرف غرب یعنی ایران امروزی نیز توسعه یافت و خلای زبان مضمحل شدۀ پهلوی ساسانی را در سرزمین فارس پُر نمود.

در پرتو همین سیاست ، رژیم شاهی افغانستان گام بعدی را به جلو گذاشته و با طرح “مسئلۀ پشتونستان” (در لفظ و بدون هرگونه اقدام سازنده) ، توانست که کمک اتحاد شوروی را جذب کرده ودر برابر پاکستان که متحد استراتیژیک امریکا در منطقه بود، از موقعیت بهتر برخوردار شود. پس از دورۀ خلفای راشدین، اموی های عرب میان سالهای 651 و 750 م سیاست عربی سازی را در ممالک مفتوحه در پیش گرفتند. چاپ اول لغتنامه (از 1319 تا 1359) در 222 جزوه صورت گرفت و چاپ های جدید آن 17 جلدی است. زبان دری بعد از طی دورۀ نضج و قوام ادبی خویش در چهار قرن اول هجری در افغانستان به طرف غرب انتشار یافته و زبان پهلوی را به نقاط غربی عقب زد و جای آنرا اشغال کرد و به اصطلاح ملک الشعراء بهار بعد از تسلط سلجوقی بر عراقین(D) این معنی قوت یافت.

خب باید اول به معرفی اجمالی سایت کتاب لند بپردازیم، کتاب لند برترین پایگاه فروش کتاب های زبان با محوریت آموزش زبان و ارائه خدمات آموزشی است که با هدف دسترسی راحت مخاطبان به تمامی کتب با کیفیت بالا و حداقل قیمت ممکن و در راستای افزایش سطح فرهنگی و علمی کشور راه اندازی شده است. که با سهل شدن وسایل ارتباط ، امروز هر لحظه میتوان به آن دسترسی داشت. 📖 با دانلود برنامه لغت نامه دهخدا و معین ، دسترسی به loghatnameh عظیم با چندین جلد مختلف را به راحتی در دست خواهید داشت، این فرهنگ لغت بانک کاملی از معنی کلمات فارسی موجود در لغت نامه دهخدا و معین است.

زبان و ادب فارسي که براي دانشمندان و محققان تدوين شده است و شامل چند جلد خواهد بود. مگر اینها از ارزش کار نشراتی دانشمندان افغانی نمیکاهد، بویژه به این دلیل که این مرحلهء نهایی در آموزش ارثیه های ادبی شاعرنمیباشد. برنامه های معرفی شده در این مقاله همگی دارای نصب، دانلود و استفاده رایگان هستند و شما می توانید به صورت رایگان آنها را برای اندروید از مایکت (از همین مقالا در بالای صفحه) دانلود کنید. توجه کنید که اگر تنها به معنی فارسی و مثالهای آن اکتفا نمایید و تلفظ صحیح لغت را نیاموزید، لغت جدید در مکالمه کاربرد چندانی نخواهد داشت.

فارسی به طور معنی واقعی وگستردهی خود، فراگیرندهی لهجهها فارسی(از سمرقند و دوشنبه تا درفول و جاهای دیگر خوزخستان) و حتی گویشهای ایرانی دیگر نیز هست. کتابی است که در آن معانی واژههای یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری میشوند. آنها مکلف بودند که در خدمت گروه های معین قرار داشته و جنگ قلمی را با رقبا دنبال نمایند . زبان دری در فارس “در ابتدای امر برای شعر و امور اداری مورد توجه امرا و شعراء و دیوانیان قرار گرفت”.(3) و سپس در میان مردم مُروَج شد.

از این عبارت معلوم می شود که دری خط دیگر هم داشته که در آن ثاء و تاء ممتاز بوده است . بعکس هنرهای حاضر ایران از این پیوندها نیرو گرفته و بی آنکه خصیصهء خود را ببازد گسترش و تکامل پذیرفته است. آنندراج) : همیشه تا بزبان گشاده از دل پاك سخن نگوید همچون تو و چو من سترنگ. که کین از دل شاه بیرون کنم.فردوسی. پیروي کردن کسی از پشت ||. المواقفه؛ با کسی در جنگ بایستیدن و با کسی در چیزی فروایستیدن در معاملتی.

همچنان و. و. کوشیف به جنبه گوناگون آثار خوشحالخان در یک سلسله پژوهشهایش پرداخته است. شناخت دقیق او از کلاسیکهای زبان فارسی چون فردوسی، سعدی، حافظ، انوری و غیره و همچنان نبشته های او به عربی دربارهء مسایل مذهبی وفقه گواه این مطلب اند. همچنان تلاش خستگی ناپذیر ناشران هنگام نشر متن دستنویسها درخور ستایش است. برشالودهء آثار شعری خوشحال مؤلف تلاش نموده، زندگی نامه اش را ترتیب نموده، تصویر واقعی اش را همچون شخصیت تاریخی، شاعر و انسانی ساده و فردی که نمایندهء واقعی مردمش است را با طرز اندیشه اش، علاقمندیها و مشغله هایش و بمثابهء رهبر روشنفکر قبیله اش ترسیم کند.

برای او خوشحالخان در گام نخست بحیث رهبر بزرگ قومی، نمایندهء اشرافیت پشتون، رهبر نخستین خانات در پشتونستان فیودال، ارزشمند بود. بخاطریکه این زبان بر خلاف زبان پهلوی “از همه مزایای قابل زیست و بقا و رواج برخوردار بود و قابلیت و استعداد کافی برای ترجمه از عربی به دری را داشت.”(2) لذا توانست که مانند سابق بحیث زبان رایج باشندگان آریانا باقی بماند. قابل یادآوریست که خوشحالخان آگاهانه ویا ناخودآگاه سنن پیشینیان خویش را ادامه داده و بقول راورتی، خوشحال بحیث رهبر قومی، مقرره نامهء ارضی را ترتیب کرد، که در آن توزیع زمینهای ختک میان شاخه ها و خانوادها نظر بتعداد افراد صورت میگرفت.

درآنها موادی از سیمینارهای بین المللی که تحت نظر اکادمی مذکوردرسالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۷۱ دایر شدند، نشر گردیدند. آبش از چشمه و قنات است. هیچ اثر دستنویس افغانی آنقدر توجه همگانی پژوهشگران زبان پشتو را به اندازهء این اثر بخود جلب نکرده است. متأسفانه این فضای بالنسبه مساعد هم با انتقال قدرت دولتی به تنظیم های ” جهادی” در اپریل 1992م پایان یافت . نگارش داستان ، درامه و شعر مورد پسند تنظیم ها نبود . نشرات محدود و کنترول شدۀ تنظیم ها و سازمان های وابسته به آنها صرفاً مصروف ثنا گوئی به رهبران و حامیان آنها بودند.

در هنگام تهیه و ترتیب آنها نویسندگان نه به نسخ دستنویس بلکه نشرات قبلی اتکأ نموده اند. تنها نشریۀ با ارزشی که در این سالها به چاپ رسید “مجلۀ کابل” بود که آنهم پس از یک دهه متوقف ساخته شد و نویسندگان آن مورد تعذیب رژیم قرار گرفتند . ۱۱ – این فرهنگ، زیاد تر از زبان مردم تورکی زبان افغانستان و فرهنگ های مربوطه ٔ آن جمع و ترتیب شده، از آن رو ، می توانند، یک منبع برای مستشرقین و تورک شناسان غربی باشد. در مقدمهء گ.گیرس تذکر رفته که اشعار خوشحال علاوه از زبان روسی به زبانهای اوکرایینی، ازبیکی وزبانهای دیگر برگردان شده اند.

در جواب فقط همین را باید گفت آیا ما از زبان عربی متأثر نیستیم، همانگونه ای که در بدخشان تاجکستان زبان شان از روسی متأثر است، و این بدبختی تاریخی ماست. بویژه در این عرصه کار ز. در قرن یازدهم و دوازدهم میلادی تماس با کشور چین هنرهای ایران را شکفته تر ساخت. اما به شکلی کلی تر می توان آن ها را به سه دسته ی مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم کرد. امیدوارم که علاقه مندان و نویسنده گان گرامی از هیچ نوع همکاری با مؤلف دریغ نورزند تا چاپ دوم این اثر مکمل تر گردد و موادیکه شایستۀ یک قاموس باشد در آن کتاب گنجانیده شود؛ از آنجائیکه این کتاب خالی از اشتباهات نیست ، بایست در اصلاح بیشتر آن کوشید.

سال 1372 در تهران در مقدمه تاج التراجم، شهفور اسفراینی با ویراستاری جناب نجیب مایل هروی در پیرامون برگردانی سوره فاتحه توسط سلمان فارسی تبصره ای دارد که این قدیمترین ترجمه آیاتی از قرآن به زبان دری میباشد. شینواری پیرامون سمبول عقاب در آثار شاعر نوشته اند. جلالی پیرامون اشعار افشأگرانهء خوشحال، ص. رسا درباره دیدگاههای اسلامی خوشحال، خ. همینگونه این کتب دارای نوعی فرهنگ و دانشنامه بیوگرافیک درمورد ادبیات کلاسیک پشتو بوده، شامل کتلاکها و تشریح دستنویسها ست که ترتیب اینهمه، دانشِ دقیق منابع نوشتاری هنگفتی را میطلبد.

پیدایش آثار نوشتاری بزبان افغانی (پشتو) بطور مستند از آغاز سدهء ۱۷ شروع شد. فعالیت ادبی بایزید انصاری (حدود۱۵۲۱- ۱۷۷۲) تکانهء شدیدی بود به پیدایش سلسله یی از شاعران با استعداد روشانی که پس از خود آثار خرد و بزرگ شعری را که بیشترین آنها در یگانه نسخه باقیمانده اند، بجا گذاشتند. گام بلندی که درین سالها ، بخاطر تشویق قلم بدستان برداشته شد و عرصۀ مساعدی را برای نسل جوان بمیان آورد، همانا تأسیس اتحادیه شاعران و نویسندگان بود .

دیدگاهتان را بنویسید