تبریز: همه چیز در مورد شهر تبریز (جاهای دیدنی، تاریخی، هتل و )

اظهاراتی شد راجع بکمک اقتصادی امریکا که بنده لازم میدانم خاطر آقایان مستحضر باشد که ما از این کمک مایوس نیستیم ولی البته طول کشیدهاست میخواستم علت این طول مدت را عرض کنم برای اینکه موضوع تحصیل کمک اقتصادی موکول بیک مقدماتی است که بایدآن مقدمات دقیقا تهیه شود چند سال اخیر که همیشه این صحبت بودهاست هنوز وارداصل مقدمات نشده بودند از وقتی که سازمان برنامه تشکیل شد مبانی تهیه این مقدمات تاحدی فراهم شدهاست بجهه اینکه این مقدمات مربوط میشود به تهیه یک طرحها و یک نقشهها و یک حسابهای فنی دقیقی که باید دستگاه ما داشته باشد و دستگاه اینکار موجود نبود تا سازمان برنامه تاسیس شد و بتدریج این قسمتهای فنی آماده شد برای کار و بمحض اینکه آماده شد شروع کردند به تهیه این طرحها برای توضیح عرض میکنم این طرح عبارتست از آن کارهائی که در رشتههای مختلف بایستی که بانجام برسد یعنی باید آماده عمل باشد فرض بفرمائید در رشته کشاورزی، در رشته آبیاری، در رشتههای صنعتی ومعدنی، در رشتههای سدبندی وجنگلبانی همه این رشتهها مستلزم تهیه یک طرحهای اساسی است این طرحها بایستی تهیه بشود تا بآن مقامات اقتصادی ارائه بشود وآنها هم بررسی بکنند چون وام وام اقتصادی است بالاخره باید مبنای اقتصادی باشد مبنای اقتصادی هم طرحها ونقشههای مطالعه شده و فنی است مثلا فرض بفرمائید یک طرحـــی برای ســــد بندی و آبیاری تهیه شدهاست این تهیه نقشه ابتدای مقدماتش یکسال طول دارد تا برود آنجائی که باید آب جمع شود (صحیح است) ببخشید من یک قدری مفصل عرض میکنم (بفرمائید) برای اینکه مکرر دیدهام یک اشتباه هست در اذهان، میخواهم برای یکمرتبه برای آقایان روشن بشود ومستحضر شوند که درست دقیق بشوند به جنبههای فنی آن یک سدی میخواهند بسازند این سد یک سال طول دارد تا این که آن محل را دقیقا مطالعه بکنند ببینند این جا برای سد سازی مناسب هست یا نه، یک رودخانهایست میخواهند جلویش را به بندند یکسال باید آب این رودخانه را در نظر بگیرند در فصول مختلف ببینند وضعف فشار این آب چقدر است برای چه؟

نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید جواب با رئیس مجلس است، پیشنهادی که اینجا نوشته شدهاست داده نخواهد شد مقصود این است که لایحه یکدوازدهم فقط باشد (صحیح است) چون سابقا معمول بود که وکلاء پیشنهادات مختلف میگردند فرض بفرمائید اضافاتی با اینکه پیشنهاد راهسازی وامثال آن میکردند و حالا برای اینکه ۱ دوازدهم عاری از اینها باشد این قید در نظامنامه شدهاست ولی دلیل بر این نمیشود که اصول وضع قوانین که عبارت باشد از مذاکره در کفایت مذاکرات و این تشریفات از بین برود واین اخطار وارد نیست و چون ماده هم روشن نیست بنابراین ماده ۲۲۰ برای آقایان قرائت میشود که آقایان ملتفت باشند و رفع اشکال بشود و چون روشن نیست این موضوع با نظر رئیس است.

بسم الله الرحمن الرحیم – بنا به مندرجات اصل شصت و پنجم قانون اساسی که تدوین آئین نامه داخلی که اعضای آن منتخب شعب دهگانه مجلس بودند بدون درنگ پس از انتخاب کار خود را آغاز کرد این کمیسیون بر اساس مسوولیتی که بر عهده او بود کمال دقت و همه تلاش خود را بکار برد تا آئین نامه جامعی را که تامین کننده تفاهم و برادری و نظم در طی کار مجلس باشد تقدیم مجلس نماید متن این آئین نامه سه روز قبل تکثیر و در اختیار همه نمایندگان محترم قرار گرفته است متاسفانه اشتباهات چاپی زیادی در متن تکثیر شده وجود دارد و بدین جهت نسخه تصحیح شده آئین نامه مجددا تکثیر و در ظرف سه روز آینده در اختیار نمایندگان محترم گذاشته خواهد شد پیشنهاد کمیسیون اینست که پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس که طبق مندرجات همین آئین نامه انجام خواهد گرفت در صورت موافقت مجلس محترم تمام نظرات و پیشنهادات خود را که از تجربه دوماهه عمل به این آئین نامه بدست میآید به هیات رئیسه مجلس تسلیم نماید و سپس مجلس برای بررسی پیشنهادات و نظرات رسیده کمیسیونی را مامور کند و متن آئین نامه را نیز چون یک طرح به آن کمیسیون ارجاع کند کمیسیون مربوط پس از بررسی های لازم متن نهائی آئین نامه را به مجلس تقدیم و آنرا به تصویب مجلس برساند این گزارش مختصری بود که لازم بود خدمت خانمها و آقایان برادران و خواهران عزیز داده بشود این اشتباهات چاپی که در متن فعلی ملاحظه میفرمائید حتی در بعضی از جاها تغییردهنده معناست و در بعضی از جاها بعضی از مواد اشتباها پس و پیش چاپ شده البته نمیخواهم عرض کنم که همه نارسائی ها از چاپخانه مجلس بوده یک مقدار نارسائی از کسانی بوده که می بایستی آنرا پاکنویس کنند و به آنجا بدهند در آنجا هم کوتاهی بوده در هر حال مقدار زیادی علت این بوده است که تصور میرفت هرچه زودتر متن تدوین شده در اختیار مجلس قرار بگیرد تا از نظر آئین نامه تاخیری در شروع فعالیت مجلس نباشد ان شاء اله در ظرف سه روز آینده تصحیح شده اش در اختیار مجلس محترم خواهد بود .

یک نواحی دارد هر ناحیهای مسئولیتی دارد یک نگاهبانهائی دارد باید باین سرکشی بشود بکارهاشان رسیدگی بشود و غالبا هم متحرک هستند و این جیبها بیخود تهیه نشده برای احتیاجات ضروری است و خیلی هم دقت شدهاست. تلگراف شد بامریکا نمایندگان بانک بین المللی بیایند زیرا که آنها هم باید در این طرحها نظر بدهند ادارات فنی و مشاورین فنی هستند آنها هم بیایند این مدارک و این نقشهها و طرحها را وقتیکه دیدند و تصدیق کردند آنوقت وام داده شود حالا ملاحظه بفرمائید اظهار یاس نباید کرد این کارها یک حسابی دارد یک مراحلی دارد که باید طی شود این مرحله اولش بود مثلا سد کرج (ابتهاج جریانی که مطالعه شه مهم نیست) مهم است آقا مهم وغیره مهم ندارد، تصور میکنم مهم است سد کرج یک مطالعهایست که دو سال طول میکشد یکی یکسال طول میکشد یکی سه سال طول میکشد الان در مغان دارند مطالعه آبیاری از پارسال تا حالا میکنند این نقشه قطعی نیست این چند نقشه دارد و این نقشه برداریها آن اندازه هم که خودمان قانع شویم کافی نیست باید فرستاد به بنگاههای خیلی مهم اروپائی و خارجی برای اینکه آنها هم نظر بدهند برای این که این کارها ی ابدی است کارهای اساسی است آنها هم باید درش نظر بدهند.

حاج آقا رضا رفیع ـ من مخالف بودم و میخواستم گفته شود که دولت بداند امروز که بدودوازدهم رای دادند باید در نشر داشته باشید که اینطوردر تمام دوازده ماه بهمین صورت خرج نشود من میخواهم دولت بداند یک اعتباری است اصلاحاتی را که میخواهد بکند کارهائی را که میخواهد بکند راهسازی شروع بکند، ادارت زیادی را که باید حذف بکند بداند که این سندیت برای دولت ندارد و بفهمد که این اصلاحات را برای ماههای دیگر باید بیاورد (صحیح است).

مهندس حسیبی – بنده معذرت میخواهم و از این عنایتی که آقای رئیس فرمودند بسیار متشکرم چون یکقدری بیشتر صحبت کردم ولی مثل اینکه تمام آقایان نمایندگان با این موضوع موافق هستند (نمایندگان – بفرمایید) این طرحی است به امضای سی نفراز آقایان نمایندگان که تقدیم مقام ریاست میکنم (مکی – ۲۰نفر) و اگر اجازه بفرمایید بخوانم (شمس قنات آبادی- با سه فوریت است) باورکنید ملت ایران بیدارشدهاست باور کنید ملت ایران حق خودش را خواهد خواست بهر قیمتی که باشد روزسی ام تیر برادران ما یک چوب در دست نداشتند بخدا، امروز در اتوبوس که بودم راننده میگفت آقا من دلم ریش ریش است گفتم چه شده؟

باید برنامه فرهنگ هرچه زودتروبنحوبهتری اصلاح شودوازاین وضع استعماری بیرون بیاید، برای هرنقطه از نقاط کشور بنا بمقتضیات واحتیاجات آن برنامه تنظیم گردد، درنواحی که استعدادکشاورزی دارددرس کشاورزی ودام پروری ودر شهرهای صنعتی درس حرفه وصنعت داده شودوهرحال بایدمحصلین راحداقل بزبان فارسی وصرف عربی و حفظ الصحه و کلیات طب و تاریخ و جغرافیای ایران آشناساخت ورویه ایی اتخاذنمودکه فارغ التحصیلهای مدارس برای ابنای نوع خود یار شاطر باشند نه بارخاطروالاپایان این راهی که ما در پیش گرفتهایم جز افلاس و ورشکستگی مادی و معنوی چیزی نخواهدبود. با توجه به افسانه ، اولین افرادی که در اینجا اقامت گزیدند ، سربازانی بودند که تقریباً 800 سال پیش درگیر عملیات نظامی بودند ، که به طور اتفاقی مخروطها را پیدا کردند و از آنها به عنوان استتار و اسکان موقت خود استفاده کردند.

مانعی ندارد و اگر بنا شود اینطور، بنده صاف میگویم تمام مستخدمین فقیر مملکت با اینکه بعد از ایام عید مقروضند مایل نیستند پولی بگیرند که بصورت دیگر مملکت در بیاید بنفع مملکت مصرف نشود. نبوی ـ بنده توضیح زیادی در این باب نمیخواهم عرض کنم لایحه ۲ دوازدهم اساسا یک امر استثنائی بوده همه آقایان هم موافقند که این عمل تکرار نباید بشود و بایستی هر چه زودتر بودجه مملکتی بیاید بکمیسیون بودجه آقایان محترم هم اگر بحثی دارند در اطراف بودجه موقعی که میآید بمجلس بفرمایند در اطراف آن نظریات خودشان را بگویند زیرا در موقعی که باید بودجه مجلس داده میشد متاسفانه مجلس تعطیل بود و تشکیل نشده بود و دولت هم متاسفانه نتوانست دولت گذشته، بودجه را بمجلس تقدیم کند و آن مرادی که بنده و سایر آقایان نسبت بتقدیم بودجه داریم که قبل از سال بودجه تقدیم شود بعمل نیامد دولت سابق بودجه را تائید کرده بود و در راه تقدیم بمجلس بود متاسفانه نشدحالاهم آقای منصور چارهای جز این ندارند که بودجه را بصورت دو دوازدهم بیاورند بمجلس برای اینکه یک ماه و نیم گذشتهاست مستخدمین دولت هم امروز طوری نیستند که حقوق بگیرند و دوماه بدون حقوق زندگی کنند وضع ادارات و سایر مخارج ضروری مملکت هم طوری است که باید حتما داده شود باین جهت جناب آقای نخست وزیر هم چارهای نداشتند جز اینکه لایحهای بصورت دو دوازدهم بیاورند و روی این قسمت هم مذاکرات مفیدی شد البته لایحه بودجه هم در آینده خواهد آمد با آقایان هر تذکری که دارند خواهند فرمود بنابراین بنده استدعا میکنم آقایان اجازه بدهند امروز این موضوع تمام شود چون بقدر کافی هم در اطرافش صحبت شدهاست و مطابق آئین نامه داخلی مجلس هم پیشنهادی نمیشود در این مورد داد آق پس تغییری در وضع این لایحه بهیچوجه میسر نیست و هر چه بیشتر از این صحبت شود وقت مجلس گرفته خواهد شد این است که اجازه بفرمائید بکفایت مذاکرات رای گرفته شود و باین موضوع امروز خاتمه داده شود.

رئیس- توجه فرمائید آقایانی تقاضای رفتن به لیبی را کرده اند در اینجا قرعه کشی بعمل می آید تا زودتر معین شوند . این کافه با فضای سنتی و دلنشینی که دارد در کنار نوشیدن قهوه، معجون و چای گل گاوزبان حسوحال لذتبخشی را به شما القا میکند. ماده ۶- اراضی خالصه که اعیانی آن متعلق به اشخاص است از طرف بانک با توافق به صاحبا ن اعیانی در صورتیکه طالب باشند نقدا یا به اقساط پنجساله فروخته میشود. برابر گزارش سال ۴۲ یاد شده طی نامه ای به دادستان مونیخ به سرتیپ علوی کیا شدیدا حمله نموده و اعلام داشته است .

درصورتی که این یک پیشنهاد دیگری است و مربوط به یک دوازدهم نیست، مقصود از دوازدهم این است که در موقع تنظیم آئین نامه رعایت کردند مواقع ضروری را مثل حالا که پیش آمدهاست ولی چون لازم است هزینههای مستمر و ضروری داده شود دولت لازم است هزینههای مستمر وضروری داده شود دولت هم دستش بسته نباشد یک ماده واحدهای میاورند و اینجا مخصوصا تصریح دارد لایحه دوازدهم گفتند چند دوازدهم این ناظر بر این است که یک دوازدهم حالا اگر بنده عرضی ندارم ولی منظور من این است که این مطلبی که برخلاف آئین نامهاست تجزیه شود وبعد از تجزیه و روی آن رای بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید