برابر پارسی چند واژه نو وارد در فارسی تهرانی (قاشق، بشقاب..)

در بالا گفته شد که پارسیگ دنباله ی پارسی باستان است. برخلاف پارسیگ که دنبالهی پارسی باستان است، پهلویگ دنباله ی مادی نیست، ولی دوره ی باستانی پهلویگ که با زبان مادی خویشاوند نزدیک بود، چنان که هنینگ ( W.B. از این رو باید گفت که پارسی باستان یک زبان نوشتار ادبی و کهن بود که با زبان گفتار فاصلهی زیاد داشت و زبان نوشتار پارسیگ، اگر چه دنبالهی آن زبان است، ولی دنباله ی راست آن نیست، بلکه از زبان گفتار سخت تاثیر دیده است.

ولی از یک سو هر چه گروه زبانهای خاوری و باختری، با گذر از دورهی کهن به دوره ی میانه، از یکدیگر دورتر میگشتند، و از سوی دیگر هر چه همبستگی سیاسی، ملی و فرهنگی، میان تیرههای ایرانی نزدیکتر میشد، به همان اندازه نیاز به یک زبان رسمی فراگیرتر میگشت. ولی این البته کافی نیست. آنچه ابن مقفع درباره ی زبان خوزی و زبان سریانی میگوید، در این جا موضوع گفتگوی ما نیست. این رساله قرار بود در کراچی پاکستان و بدخشان تاجکستان چاپ شود، ولی هنوز درکی از چاپ آن نیست.

جلسه که تمام شد آن را به دکتر ختک نشان دادم و او متعجب بود که این همه لغت فارسی در پشتو هست و او سال ها رئیس آکادمی پشتو بوده و نمی دانسته است. باور کامل دارم که شخصیت های علمی و اکادمیک، فرهنگی و اجتماعی میهن ما افغانستان، و محیط کوچکتر اجدادی ما شغنان بدخشان افغانستان، مانند علی شاه “صبّار”، گنجور معنوی داشته های تاریخی، فرهنگی مردم ما بوده و با یادی از آن ها، ولو فشرده و به سطح بلند هم که نباشد، دین و رسالت روشنفکرانۀ خود را در برابر تهذیب مردم مان، به وجه مناسبی انجام داده و از آنها قدر شناسی نمائیم، تا باشد آنها از حمایۀ معنوی و اخلاقی ما، هرچه بیشتر از پیش مستفید گردیده و باعث تداوم و استحکام فرایند کار کرد های علمی و اکادمیک آنها در آینده ها گردد.

“صبّار”، در فرایند کار کردها و اجرای وظایف همواره از صداقت، ایمان داری، پاک دلی، وسعت نظر، همگرائی، جمع گرائی، شایسته سالاری و ادای احترام به مقام والای انسان به مثابۀ اشرف آفرینش، کار گرفته است. در واقع نمی توان مفهوم دولت و حکومت در عصر یونان را انکار کرد، ولی هیچ گاه شناخت و تعریف درستی سیاست را بگونه ای که گفته شد، نمی توان از واژه های که در یونان به کار می رفت، استنباط نمود؛ زیرا هیچ یک از آن ها معنی و مفهوم درست و دقیقی سیاست را ایفاده نمی کند. به این معنی در صورت که چهار پایان نیاز به رسیدگی و تنظیم امور را دارند، پس آیا این همه امور پیچیده ای انسان ها نیاز به رسیدگی جدی را ندارد؟

اگر از مباحث عصر یونان بگذریم، بسیاری از اندیشمندانی که متأثر از مفکوره ها و نیز تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اروپا هستند، بیشتر تعریف سیاست را به پای مفکرین و اندیشمندان اروپایی می ریزند. توسط مترجمین زبر دست تهیه شده است .از توضیحات بیشتر در این موارد خود داری می کنم چون ممکن است در حوصله خوانندکان نباشد. از طرفی دیگر در شرایط فعلی کشور که ویروس کرونا یا همان کووید 19 کل کشور را درگیر کرده و اغلب مردم بهتر است کمتر از خانه های خود خارج شوند، پیدا کردن مکانی برای خرید آنلاین کتاب زبان آن هم با تخفیف، بسیار می تواند جذاب باشد، ما به شما کتاب لند را که بانک کتاب زبان کاملی از انواع زبان های خارجه است را معرفی می کنیم.

هم ایدون سرکش و آزرمجویی.سعدی. متمرد و سرکش و نزاع جو. آموزش صدها جمله کاربردی و روزمره برای موقعیت های مختلف زمانی و مکانی به همراه تلفظ این جملاتبا استفاده این بخش، شما می توانید جملات روزمره و معانی آنها را در موقعیت های مختلف زمانی و مکانی مشاهده و فرا بگیرید. به سخن دیگر: زبان فارسی تا زمانی که تنها زبان گفتار بود به آن دری میگفتند و نه پارسی، ولی پس از آن که در میانهی سده ی سوم هجری به جای زبان پارسیگ زبان نوشتار گردید نام پارسی هم بدان داده شد و از این زمان دارای سه نام گردید: پارسی، دری و پارسیدری.

اما واژه Polis در یونان تنها در برگیرنده ای شهر نبوده، بلکه به معنی قلعه(دژ) هم به کار رفته است، به دلیل این که در یونان شهر را به نام Asty یاد می کردند، و Polis قلعه ای بود که در نزدیکی Asty ساخته می شد؛ ولی بعدها مفهوم آن تغییر نمود و به معنی جامعه سیاسی آن را بکار بستند. به همین خاطر برخی دیگر از دانشمندان واژه Polis را در اسناد تاریخی آتن(پایتخت یونان) به معنی جامعه سیاسی کشور در ارتباط به کشورهای دیگر در برابر واژه دموس(Demos) که ریشه در دموکراسی دارد، قرار داده اند.

در این مورد مصراع ها بنا به نیاز شاعر کوتاه و بلند می شوندو وزن عروضی خاصی ندارند. 8 – نشر ده ها مقاله در روز نامه ها و مجلات کشور از سال 1357 خورشیدی به بعد. «چون ده مثقال دوده ی چربی گرفته به دست آورد باید که چهل مثقال صمغ را در آب کند تا چون عسل شهد شود و آن دوده را در کاسه کند و چهاردانگ صمغ راهم در کاسه کرده آن مقدار کف بمالد که آن دوده کشته شود و بعد از آن آن دو دانگ صمغ را یک مثقال آب اضافه کند تا روانتر شو و آن را نیز در کاسه ریزد و با آن دوده بیامیزد، چنان کخ آن را در شیشه توان کرد، پس آن را در شیشه یا در ظرفی که مثل آن باشد کند چنان که تا نصف آن شود و سر آن را محکم بگیرد و آن را بجنباند تا کمال آمیختگی پیدا کند و هرچه بیشتر بجنباند صلاید بیشتر خواهد یافت.

بعضی کلمات بیشتر از بعضی دیگر استفاده میشوند. از این سبب خضوعانه پیشنهاد می نمایم تا با پیروی از این اصل که:” فرهنگ را نباید سیاسی ساخت، بلکه سیاست را باید فرهنگی ساخت ” ، استفاده نموده و در معرفی بزرگان محیط خویش، بدون در نظرداشت وابسگی ها، تعلقات، سلیقه ها و ذائقه های سیاسی- اجتماعی در زندگی فردی شان، صادقانه اقدام نمائیم، تا باشد سهم مان را من حیث وارثان گنجینه های تاریخی-فرهنگی محیط مان، برای نسل های آینده خدمتی را انجام داده باشیم،تا از زیر فشار انتقادات نسل های آینده، اندکی در امان بوده باشیم. برای این قبیل دوستان نیز کتاب مشهور و بسیار پرمحتوای ۱۱۰۰ واژه ضروری زبان انگلیسی را که اون رو هم در یک پست جدا بررسی کردیم و برای دانلود گذاشتیم رو پیشنهاد می نماییم.

از آنجا که هدف تأسیس این مؤسسه تربیتی در زمان عباس میرزا و به پیشنهاد روشنفکران و آزادیخواهان، اخذ تمدن و علوم و معارف مغرب زمین عنوان شده بود، لذا به استخدام معلمین خارجی نیز اقدام گردید. ١۹. نگاه کنید به : مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ۴ – ۲۵٣۶، ص ۶۷۸ – ۶۴٣. حاصل این سمینار کتابی شد با همین عنوان و کتاب دیگری که یکی از اساتید زبان پشتو تالیف کرد با عنوان “ضرب المثل های فارسی رایج در زبان پشتو” و مقاله ای طولانی که دو سال پیش بر اساس درخواست روزنامه ی خراسان برای درج در ویژه نامه ای به مناسبت سالگرد تولد فردوسی برای ویژه نامه تدوین کردم که متن کامل آنرا در ذیل این مطلب می توانید دانلود نمایید.

باید یاد آور شد که بعضی از لغات عامیانه، از زبان باشنده گان تورک اوزبیک شهر « گووالف» ایالت آنتاریوی کانادا نیز ثبت و در این فرهنگ درج گردیده است، ایشان عبارت اند از : استاد شریف رحمانی، دستگیر قل خان بیگزاد و جوره داهی می باشند. وی می گوید: در سال 1998 میلادی به افغانستان سفر کرده و با آموزش زبان پشتو، نخستین فرهنگ لغت زبان پشتو به زبان چینی را آماده کرده است. وی بحیث مدیر روابط بین المللی وزارت انرژی برق، مدیر تدقیق و بعداٌ معاون و دبیر مسؤول مجلۀ “سارندوی و یا پولیس” در وزارت امور داخله، اولین آمر دفتر مطبوعاتی این وزارت، آمر نشرات دفتر مطبوعاتی صدارت عظمی، آموزگار زبان و ادبیات انگلیسی و ریاضیات برای شاگردان پناهگزینان افغانستان در آستان کراچی پاکستان، کارمند اداری و تبلیغاتی ادارۀ کمک های انساندوستانۀ شبکۀ انکشافی والا حضرت شهزاده کریم آقاخان، موسوم به “فوکس”، کارمند اکادمیک و علمی “دپارتمنت افغانها” در ادارۀ طریقه و تعلیمات اسماعیلی پاکستان در آستان کراچی، در سال 2002 میلادی بحیث رئیس طریقه و تعلیمات مذهبی اسماعیلی برای افغانستان، نمایندۀ شرکت آسیائی ارتباطات عامه در کابل، مسؤول اطلاعات ونشرات شورای مرکزی اسماعیلیۀ افغانستان، همکار تخنیکی در ادارۀ برنامه ریزی و طرح نصاب آموزشی جدید در وزارت معارف افغانستان، و اکنون منحیث آموزگار زبان و ادبیات انگلیسی در یکی از نهاد های توسعه و انکشاف درون مرزی ایفای وظیفه مینمایند.

مشاهده نمود و اطلاعات مفیدی را درباره آن به دست آورد . همینطور چاپهای گونه گون برعلاوهء متن دارای مقدمه های جالب و یادداشتها و تذکرات اند که اکثر آنها اطلاعات مفیدی را درخود دارند. به طور کلی، هنگام مطالعه واژگان بهتر است کلمات را در متن مطالعه کنید و معنی هر کلمه را همانطور که در آن متن استفاده شده یاد بگیرید، و بر یک معنی واحد تمرکز کنید تا همه معانی ممکن.

دیدگاهتان را بنویسید